Dnešní polední nabídka:

Historie

První zmínka o tomto domě je z poloviny 19. století. Podobu 3-podlažního secesního domu získal v roce 1908, kdy byl přestavěn tak, aby funkčně vyhovoval podnikatelským aktivitám naší rodiny. V přízemí byla hospoda a krámek, a v prvním patře taneční sál a byt našich předků.

V 50. letech byl náš dům znárodněn a veškeré soukromé podnikání znemožněno. Do prostor hospody a krámku v přízemí byla nastěhována hudební škola a družina a kuchyňské zázemí školní jídelny, jež byla vytvořena z prostor tanečního sálu a bytu. Naši předci byli nuceni se přestěhovat do malé přístavby domu a zároveň se stali platícími nájemníky.

Na začátku 90. let, po pádu komunistického režimu, naše rodina dům zrestituovala. O několik let později, v roce 1998, bylo celé přízemí kompletně zrekonstruováno a na místě hudební školy a družiny jsme opět otevřeli restauraci, tentokrát pizzerii. Jméno Grado získala podle severoitalského městečka, s nímž byla jiná větev naší rodiny úzce spojena již od 20. let 20. století.

Před pár lety jsme částečně vyčistili a zpřístupnili sklepní prostory domu a založili v nich vinotéku. Klenutý strop, staré cihly, vlhko a chlad jsou ideálními atributy vinného sklípku. První patro a půdu jsme zrekonstruovali v roce 2006 a předelali na dva byty a penzion o devíti pokojích. Původní secesní prvky na venkovní fasádě jsme z finančních důvodů neobnovili, čímž dům získal mnohem současnější vzhled.